Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij hanteren de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014, uitgegeven door vereniging FHI, federatie van technologiebranches. De FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.

Deze voorwaarden kunt u hier downloaden:

FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014