Test

Beter voor dieren en voedsel

Hoe verbeter je dierenwelzijn, reduceer je het gebruik van schadelijke stoffen en haal je meer uit een gewas? Door te innoveren. Met technieken die veevervoer altijd in het optimale klimaat laten plaatsvinden. Die het mogelijk maken om minder of geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken op het land. Die met behulp van sensoren eenvoudig het grondwaterpeil meten of tot op de millimeter nauwkeurig graszoden snijden. En die de sproeiinstallatie automatisch activeren wanneer de gewassen gesproeid moeten worden. Of wil je controleren of de melkkoeien echt 120 dagen per jaar minimaal 6 uur in de wei gestaan? Dit kunnen wij realiseren.