+31(0)342-421333 info@gepro-electronics.nl

2020 was voor ons niet alleen vanwege Corona een hectisch jaar, maar ook onze groei en klantprojecten namen een vlucht. Zeker nu we terugkijken is het van grote waarde geweest dat wij onze strategische plannen goed met elkaar uitgelijnd hebben.

Gepro Electronics is binnenkort namelijk alweer toe aan haar eerste review op het strategisch kader.

Dat hebben we in het eerste kwartaal van 2020 aangescherpt, tijdens een aantal Gepro strategie sessies (voor Corona, dus vandaar <1,5mtr). In een aantal dagdelen hebben we op een gestructureerde wijze en met veel energie gewerkt aan onze identiteit (eerste dagdeel) en aan onze strategische projecten (tweede dagdeel).

Een en ander hebben we gedaan aan de hand van het gedachtengoed van House of Coherence en onder de begeleiding van Joep Firet van Beter Koersen organisatie ontwikkelaars.

Hieronder geven we een korte uiteenzetting van wat we besproken hebben, zodat je een indruk krijgt van onze koers.

Wat is Internet of Things (IoT)?
Dit is een brede omschrijving van alle technologie die ingezet wordt om objecten of apparatuur te laten communiceren met elkaar- en internet. Met als doel om deze beter te laten functioneren of op afstand aan te sturen.

1. Your Product Smarter. Onze WHY..

De why van Gepro strategie

We zijn van start gegaan met de fundamentele vraag: wat is in de kern het bestaansrecht van ons bedrijf? Op welke wijze brengen wij onze klanten in een betere positie?

Gepro Electronics levert toe aan bedrijven die zelf eindproducten ontwerpen en fabriceren.

In het begin van ons gesprek bedachten wij als missie: ‘Wij ontwerpen elektronica voor apparaatbouwers’, maar dat voelde wel heel algemeen; dat deed niet recht aan onze unieke aanpak en kennis op het gebied van Internet Of Things (IoT).

Het blijkt telkens dat de IoT producten en diensten van Gepro er toe bijdragen dat deze producten slimmer en efficiënter functioneren. Dus toen was onze Why snel gevonden:

 ‘We zetten IoT technologie in zodat onze klanten unieke producten en diensten kunnen leveren’.

Waar we voor staan is kort en krachtig verwoord in onze missie: Your product Smarter!

2. Wat is onze unieke aanpak? Onze HOW in de Gepro strategie.

De Gepro how

Wij hebben inmiddels veel andere bedrijven zien opkomen in de IoT markt. Dat juichen wij toe, want daarmee ontstaat er acceptatie en brede toepassing van IoT.

Wat maakt Gepro dan zo uniek? Nou, daar hoefden we niet lang over te spreken met elkaar.

Want het blijkt dat Gepro een unieke marktpositie inneemt. Want opdrachtgevers zitten vaak te springen om een partner die hun een totaaloplossing biedt op het gebied van IoT. En omdat de toepassingen zich gaandeweg de ontwikkeling aandienen, zijn korte ontwikkeltijden en samenwerking belangrijke eigenschappen.

2.1 Robuuste systemen

Er is nog een hele ander uniek aspect aan onze aanpak. Want wij weten als geen ander hoe veiligheids-kritisch IoT kan zijn voor apparatuur. Zo worden onze toepassingen bijvoorbeeld al jaren toegepast in mini-kranen op basis van de CANbus. Dag in dag uit, en veilig.

Dat kenmerkt een ander aspect van onze unieke aanpak: we maken robuuste systemen, volgens een professionele ontwikkel aanpak.

3. Er voor gaan

Het waren energieke bijeenkomsten; onder andere door de afwisselende werkvormen van Joep Firet. Met behulp van foto’s hebben we het gesprek gevoerd over onze kernwaarden, wat vanuit de visie nog maar een klein stapje was. ‘Er voor gaan’ vonden we een hele treffende beschrijving, wat een paraplu is voor: commitment, gedreven en betrokken op het geheel.

Daarnaast zitten integriteit en plezier diep in onze bedrijfswaarden en is een wezenlijk onderdeel van de Gepro strategie.

3.1 Bekende naam in de IoT markt

Zoals Beter Koersen dat noemt, hebben we gericht gesproken over ons: ‘Duizend Dagen Doel’; waar willen we over -pak ‘m beet- drie jaar staan? We hebben veel details besproken en voorzien een beheerste groei.

En na 1000-dagen willen we graag een bekende naam zijn in de IoT markt, niet alleen bij klanten maar ook bij professionals die bij ons kunnen komen werken. Daarbij zoeken we partners (in 2020 bijv met Sim Services en IoT academy), maar willen we ook een stabiele club zijn met de processen op orde.

Onze ambitie in de Gepro strategie om volgens ISO9001 te gaan werken en gecertificeerd te gaan worden. Dit willen we realiseren door çontinious improvement aanpak. Concreet de verbetering benoemen en realiseren.

Als je buiten wil winnen, moet je binnen beginnen

4. Strategische projecten in de Gepro strategie

Tijdens een andere sessie hebben we met Joep Firet gericht gesproken over ons portfolio van producten en diensten, welke keuzes we daarin te maken hebben. Zoals hij zegt: ‘pas als een strategische keuze pijn doet, is deze pas echt strategisch’. Want niet alle producten dragen bij aan het 1000-dagen doel en daar hebben we keuzes in te maken.

Daarnaast hebben we een overzicht gemaakt van alle strategische projecten die nodig zijn om ons 1000-dagendoel te halen. En dat niet alleen op zakelijk vlak maar nadrukkelijk hebben we ook gekeken wat ons te doen staat op het gebied van samenwerking, persoonlijk leiderschap en gedrag; het zgn. sociale systeem.

Want we realiseren ons terdege dat we ons als bedrijf op verschillende lijnen moeten blijven ontwikkelen!

Om ons hierop scherp te houden hebben we al dit soort thema’s in een zogenaamd ‘rugby-bal’ schema samengevat en in volgorde van prioriteit geplaatst.

5. Aan de slag met de strategische projecten

Strategische projecten

Ieder van de strategische projecten die wij als eerste beet willen pakken hebben we uitgewerkt in een overzichtelijk Strategie Realisatie Plan (zie hier de video met uitleg)

Dat is een snelle methode voor ons om met elkaar te bepalen HOE we deze projecten aan gaan pakken.

Deze plannen stellen we regelmatig bij en samen monitoren de status. Zo houden we focus en voorkomen dat we alleen maar bezig zijn met operationele zaken.

5.1 Gepro Strategie = executie

Binnenkort organiseren we een business-review waarin we met elkaar stilstaan bij onze plannen, en de realisatie daarvan. Wat overigens aardig op koers ligt.

Hierin is een aanpak gekozen om elk kwartaal een kwartaalplan te maken met daarin concrete acties die de Gepro strategie zichtbaar en meetbaar te realiseren. Want zonder een actieplan is een strategie waardeloos, een citaat uit het boek strategie = executie van Jacques Pijl.